Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Rehabiliteringssenteret ligg ved fjorden, omkrinsa av bakkar og fjell med turløyper for ulike funksjonsnivå. Nærområdet er tilrettelagt med vegar som høver rullestol og ganghjelpemiddel, og her er grasplenar for aktivitet og avkopling. Institusjonen har fasilitetar for varierte aktivitetar både ute og inne. I sesong nyttar vi også fjorden med t.d. fisking, båt-, kano- og kajakkturar.

Vi har pasientrom både på hovedhus og i seks frittståande pasient hus. Det er både enkeltrom med eige bad og dubletter, der ein har eige rom og deler bad med ein anna av same kjønn. Alle pasientrom på hovudbygg og i nokre av dei frittståande husa er tilpassa rullestol. Vi har elektriske døropnarar og heisar mellom etasjane på senteret. Matsal ligg i hovedbygg ved resepsjonen.